Analyse & Assesment

Organisatiecultuur en teamperformance
Met behulp van het inzetten van online assessments en organisatie performance tools helpen wij in dit programma mensen in hun kracht te zetten. Wij leveren organisaties gepaste handvatten waardoor ze in staat worden gesteld om wendbaar en weerbaar te zijn voor verandering.
Consortiumpartner Human Insight heeft tools ontwikkeld die door organisaties worden gebruikt om mensen meer in staat te stellen om talent te koppelen aan strategie.
Organisatie context
Elke organisatie is anders, zo ook de context waar een organisatie in opereert. Deze ogenschijnlijk “kleine” verschillen hebben impact op het “DNA” van een organisatie en hoe deze bestuurd wordt. Om deze redenen nemen wij gedurende het programma dan ook graag de organisatiecontext mee in ons onderzoek. Dit doen wij door gebruik te maken van de Groei-Curve vragenlijst.
 Groei-Curve managementtoolAfbeelding 1: Groeifase-analyse van een organisatie
Cultuur, psychologisch veiligheid en de high performance organisatie
Een belangrijk onderdeel van een organisatie is de vorming van cultuur en hoe deze tot stand is gekomen. Om een gedegen meting te maken van de huidige culturele aspecten van de verschillende deelnemers maken wij gebruik van de Qi Index, Quality of Interaction tool. Deze tool verschaft inzicht in de verschillende elementen die te maken hebben met psychologische veiligheid binnen een organisatie en de mate waarin de organisatie in staat is om de strategische diversiteit van haar medewerkers optimaal te positioneren en te benutten.
 Quality of Interaction IndexAfbeelding 2: Cultuurmeting door inzet van de Qi index
Waardeketen analyse
Een van de belangrijkste elementen binnen organisaties om tot een gewenst resultaat te komen is de samenwerking tussen teams; individuen die samenwerken. Hetgeen bij ons onderzoek relevant is omdat groepen mensen samenwerken binnen één ecosysteem. Dat verder onderverdeeld is in kleinere ecosystemen, oftewel de waardeketen opgedeeld in afdelingen en hierbinnen in vaak nog subteams. Hiervoor wordt de ACT-Cube als tool ingezet om de ‘consistentie ’van de waardeketen te meten.
 ACT-Cube waardeketen instrumentAfbeelding 3: Waardeketen analyse van een organisatie
Team analyse
Als laatste element staan wij stil bij de strategische en cognitieve diversiteit binnen een organisatie en team. Dit doen wij door gebruik te maken van het zogeheten AEM-Cube assessment dat internationaal ingezet wordt om teamdiversiteit in kaart te brengen.
 AEM-Cube heatmapAfbeelding 4: Strategische diversiteit meting binnen teams
Datagedreven inzicht evalueren
Alle onderzoeksdata wordt vertrouwelijk verwerkt door Conìche en Human Insight en geanonimiseerd tijdens programma elementen gepresenteerd door relevante ervaringsdeskundigen.
De nulmeting verschaft inzicht (nulmeting zegt al dat het een eerste stap is)in de bestaande organisaties. Tevens zal deze data gebruikt worden om de deelnemende partijen te benchmarken met elkaar. De resultaten worden besproken aan de hand van interessante business cases uit de praktijk tijdens de verschillende onderdelen van het programma. Van hieruit worden de deelnemers aangemoedigd om bepaalde acties te ondernemen en aangereikte processtappen te volgen.
De deelnemers van het programma wordt gevraagd om aan de hand van een periode van 6 maanden een 1 meting te doen waarbij de resultaten van de 0 meting vergeleken worden om te bepalen of sturing op bepaalde aspecten daadwerkelijk resultaat heeft opgeleverd. De 0- en 1 meting worden daarnaast gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en zullen als input gelden voor het op te leveren onderzoeksrapport aan het eind van het programma.